Chậm giải ngân vốn ODA: Có chế tài mạnh

Vốn ODA dành cho kế hoạch năm 2020 khoảng 60.000 tỷ đồng, trong đó dành 2/3 nguồn vốn này cho các địa phương. Đến nay, trong 63 tỉnh, thành phố thì đến 22 tỉnh giải ngân vốn ODA bằng 0%. Chỉ có 16 tỉnh, thành phố giải ngân trên 10%, duy nhất một tỉnh đạt 15%, còn lại rất thấp. Đây là thông tin được đưa ra tại Hội nghị Chính phủ với địa phương đánh giá tình hình kinh tế 6 tháng đầu năm, triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm. Câu hỏi đặt ra là, tình trạng chậm giải ngân ODA của các địa phương này do đâu? Chế tài nào đối với các địa phương giải ngân vốn ODA còn đủng đỉnh?

Tính chuyện đường xa

Có thực sự cần thiết?

Linh hoạt và nhân văn

Chế tài đối với sự gian lận

Đáng đồng tiền bát gạo

Nên có lý do chính đáng, thuyết phục

Hủy thầu, kiểm điểm là xong?

Quan điểm, quyết sách đã rõ ràng...

Không nhiều khác biệt

Thủ tục phải thông thoáng

Trong cuộc làm việc mới đây, Tổ Công tác của Thủ tướng đã đề xuất gỡ vướng cho một doanh nghiệp trong quá trình thông quan sau khi doanh nghiệp này phải chờ đợi tới 3 năm. Liệu doanh nghiệp có đủ sức lớn khi vẫn bị vướng bởi các thủ tục quá chặt?