Xử lý nghiêm sai phạm trong công tác cán bộ

Trao đổi với Báo Đại biểu Nhân dân xung quanh vấn đề công tác cán bộ, Phó Trưởng đoàn ĐBQH tỉnh Thanh Hóa MAI SỸ DIẾN cho rằng, với những trường hợp bất chấp mọi quy định về trình tự, điều kiện và tiêu chuẩn để bổ nhiệm cán bộ “thần tốc” thì cần kiên quyết hủy bỏ, thu hồi các quyết định không đúng. Đồng thời, xử lý nghiêm những tổ chức, cá nhân để xảy ra những sai phạm này.