Đại hội Đảng bộ cơ sở Cục Quản trị, Văn phòng Quốc hội nhiệm kỳ 2020 - 2025 

Xem với cỡ chữ
* Ủy viên Trung ương Đảng, Tổng Thư ký Quốc hội, Bí thư Đảng ủy cơ quan Văn phòng Quốc hội, Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội Nguyễn Hạnh Phúc tới dự và phát biểu chỉ đạo

Ngày 29.6, Đảng bộ cơ sở Cục Quản trị, Văn phòng Quốc hội đã tiến hành đại hội nhiệm kỳ 2020 – 2025.

Ủy viên Trung ương Đảng, Tổng Thư ký Quốc hội, Bí thư Đảng ủy cơ quan Văn phòng Quốc hội, Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội (VPQH) Nguyễn Hạnh Phúc tới dự và phát biểu chỉ đạo.  

Đảng bộ cơ sở Cục Quản trị ra mắt Ban chấp hành nhiệm kỳ 2020 - 2025

Cùng dự đại hội có: Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy cơ quan VPQH Nguyễn Đức Thụ; Phó Bí thư Đảng ủy cơ quan VPQH, Phó Chủ nhiệm VPQH Phạm Đình Toản…

Trình bày Báo cáo tổng kết nhiệm kỳ 2015 – 2020 và phương hướng nhiệm vụ nhiệm kỳ 2020 – 2025, Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy cơ sở Cục Quản trị Phạm Đức Thảo nêu rõ, điểm nổi bật trong nhiệm kỳ vừa qua là Đảng ủy, lãnh đạo Cục Quản trị đã tổ chức thành công hội nghị đối thoại giữa Bí thư Đảng ủy cơ quan VPQH, Chủ nhiệm VPQH với đảng viên, công chức, người lao động của Cục Quản trị. Qua đối thoại, Bí thư Đảng ủy cơ quan VPQH, Chủ nhiệm VPQH đã trực tiếp giải đáp, làm rõ nhiều vấn đề về chế độ, chính sách, giúp Đảng ủy cơ quan VPQH nắm bắt, giải quyết kịp thời tâm tư, nguyện vọng, những thuận lợi, khó khăn trong quá trình triển khai nhiệm vụ của đơn vị...

Đại hội đã nghe Bí thư Đảng ủy cơ sở Cục Quản trị nhiệm kỳ 2015-2020 Phạm Thúy Chinh trình bày báo cáo kiểm điểm của tập thể Ban Chấp hành Đảng bộ cơ sở Cục Quản trị nhiệm kỳ 2015 – 2020. Theo đó, Đảng ủy cơ sở Cục Quản trị đã thực hiện nghiêm sự lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy cấp trên, trực tiếp là Đảng ủy và Ban Thường vụ Đảng ủy cơ quan VPQH; lấy tập trung dân chủ làm nguyên tắc cơ bản, xuyên suốt để tổ chức, thực hiện nhiệm vụ và giáo dục đảng viên. Ban Chấp hành Đảng bộ cơ sở Cục Quản trị đã phát huy dân chủ, thảo luận tập thể và quyết định theo đa số những nhiệm vụ trọng tâm trong xây dựng chương trình, kế hoạch công tác; Phân công công tác, trách nhiệm cụ thể, rõ ràng trong tập thể Đảng ủy, Ban Thường vụ và từng đảng ủy viên. Các Ủy viên Ban Thường vụ, Ủy viên Ban Chấp hành đề cao trách nhiệm, gương mẫu, năng nổ thực hiện nhiệm vụ. Đảng viên trong Đảng bộ nghiêm túc chấp hành Nghị quyết của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước và chỉ đạo của cấp ủy cấp trên...

Phát biểu tại Đại hội, Tổng Thư ký Quốc hội, Bí thư Đảng ủy cơ quan VPQH, Chủ nhiệm VPQH Nguyễn Hạnh Phúc đánh giá cao sự lãnh đạo, chỉ đạo của tập thể Đảng ủy cơ sở Cục Quản trị; ghi nhận và biểu dương sự cống hiến của cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức và người lao động của Đảng bộ cơ sở Cục Quản trị.

Tổng Thư ký Quốc hội, Bí thư Đảng ủy cơ quan VPQH, Chủ nhiệm VPQH cũng chỉ ra một số điểm còn hạn chế trong hoạt động của Đảng bộ  cơ sở Cục Quản trị cần quan tâm khắc phục trong nhiệm kỳ tới như: ở một số lĩnh vực vẫn còn bị động, thiếu tính chuyên nghiệp; việc kiểm soát, theo dõi, cập nhập công việc hàng ngày của cán bộ còn mang tính thủ công, chưa khoa học, thiếu một hệ thống quản lý chuyên sâu, khoa học; việc ứng dụng công nghệ thông tin trong quản lý còn hạn chế; sự phối hợp công tác đôi lúc còn chưa kịp thời…

Cơ bản nhất trí với phương hướng, nhiệm vụ trong nhiệm kỳ tới, Tổng Thư ký Quốc hội, Bí thư Đảng ủy cơ quan VPQH, Chủ nhiệm VPQH đề nghị, Đảng bộ cơ sở Cục Quản trị cần tiếp tục phát huy tinh thần đoàn kết, thống nhất, sức mạnh trí tuệ tập thể của cấp ủy để lãnh đạo Đảng bộ cơ sở, các Chi bộ trực thuộc và cán bộ, đảng viên, người lao động hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị được giao. Trong đó, nhiệm vụ trọng tâm là, bảo đảm cơ sở, vật chất – kỹ thuật, phương tiện phục vụ các hoạt động của Quốc hội, lãnh đạo Quốc hội, các cơ quan của Quốc hội, của Ủy ban Thường vụ Quốc hội và VPQH một cách an toàn, đầy đủ, kịp thời, chu đáo, tiết kiệm, hiệu quả; làm chủ, vận hành, khai thác tối đa các công năng, hiệu suất của hệ thống trang thiết bị kỹ thuật tại Nhà Quốc hội, trụ sở 22 Hùng Vương và 35 Ngô Quyền, không được xảy ra sự cố. Cùng với đó, cần sớm xây dựng hệ thống quản trị ISO trong quản lý công việc, thiết bị, phương tiện kết hợp với công nghệ thông tin để bảo đảm quản lý chặt chẽ, an toàn, tiết kiệm; Khẩn trương tham mưu cho lãnh đạo VPQH ban hành Quy chế quản lý phương tiện…

Đại hội đã bầu Ban Chấp hành Đảng bộ cơ sở Cục Quản trị nhiệm kỳ 2020 – 2025 gồm 15 người, bầu đại biểu tham dự Đại hội Đảng bộ cơ quan VVPQH nhiệm kỳ 2020 – 2025 và thông qua Nghị quyết Đại hội.

Tại Phiên họp thứ nhất, Ban Chấp hành Đảng bộ cơ sở Cục Quản trị nhiệm kỳ 2020 – 2025 đã bầu ông Phạm Đức Thảo, Cục trưởng Cục Quản Trị giữ chức Bí thư Đảng ủy cơ sở Cục Quản trị. 

Hoàng Ngọc